In elke vakantie stellen we een vragenset waarmee we terugkijken op de afgelopen periode. Wat gebeurde er in de klas, op school en op het gebied van professionele ontwikkeling? In deze blog ook de reactie van auteurs Eva Naaijkens en Martin Bootsma op de resultaten van de vragen die we stelden naar aanleiding van hun boek ‘De school als werkplaats’. En tot slot: inzicht in hoe Teacher Tappers omgaan met collega’s, welke complimenten ze kregen en wie ze zelf al een compliment gaven in 2022!

Lachen, niet lunchen en lezen

Een heel groot deel van onze deelnemers heeft tussen de kerst-en voorjaarsvakantie minimaal 1 keer samen met de hele klas hardop ergens om gelachen. Een aanzienlijk deel gaf een les waar hij/zij nu nog met plezier/trots aan terugdenkt. Door veel deelnemers wordt minimaal 1 keer met een goed gevoel op de werkdag teruggekeken.

Helaas heeft een aardig vergelijkbare groep deelnemers minimaal 1 keer geen tijd gehad om te lunchen of geen echte pauze gehad. Op het gebied van professionele ontwikkeling werd er vooral gelezen. Lessen voor- en/of nabespreken, lesbezoek krijgen en op lesbezoek gaan, werd door een kleine groep gedaan de afgelopen periode.

De school als werkplaats

Begin februari stelden we elke dag een vraag nav het boek ‘De school als werkplaats’ van Eva Naaijkens en Martin Bootsma. We gaven ook 5 exemplaren van hun boek weg! We stuurden de resultaten van de gestelde vragen naar Eva en Martin. Hierbij hun reactie:

“We hebben met plezier en aandacht de antwoorden op de vragen die uit ons boek voortkwamen gelezen. Voor ons springt een antwoordreeks eruit. Dit betreft de stelling ‘Waar de leraren in een team als mens gelijkwaardig zijn, daar zijn ze dit als professionals niet’, waarbij de antwoorden zijn uitgesplitst naar het aantal jaren ervaring. Opvallend is dat startende leraren en leraren zonder bevoegdheid in hogere mate aangeven het met de stelling (helemaal) oneens te zijn. Leraren met 5 of meer jaren ervaring herkennen vaker wat voor ons een belangrijk uitgangspunt is bij het bouwen van een goede school, namelijk dat leraren van elkaar verschillen en dat je die verschillen kunt gebruiken om met en van elkaar te leren.

Iets wat ons verder opvalt en wat we hier heel voorzichtig naar voren willen brengen is dat uit andere vragen het beeld naar voren komt dat leraren die tijd en ruimte hebben om te reflecteren en samen met elkaar over onderwijs te praten dit meer waarderen dan leraren die deze tijd en ruimte niet ervaren. Dat je dus, om Johan Cruijff aan te parafraseren, het belang van deze twee zaken pas begrijpt als je ze hebt.

Verder hopen we dat ons nieuwe boek een inspiratiebron voor vakmensen mag zijn om samen te werken aan een sterke school- en leercultuur.”

De omgang met collega’s

We hebben een aantal vragen gesteld over omgang met collega’s. Een meerderheid van de deelnemers heeft wel eens ruzie met een collega gehad. Voor slechts een minderheid is een ruzie met een collega een reden geweest om te vertrekken bij een school. Teacher Tappers praten veel over van alles met collega’s, of regelmatig vooral over werk. Een klein percentage geeft antwoord als hen iets gevraagd wordt, of is vooral op zichzelf. Rond de 90% van onze deelnemers heeft zich wel eens geschaamd voor een beslissing van een collega.

Complimenten

Op 1 maart was het nationale complimentendag. We vroegen op die dag waarover je in 2022 al een compliment hebt gekregen van leerlingen/studenten en wie je zelf al een compliment hebt gegeven in dit jaar. Een groot deel van onze deelnemers heeft al een compliment gekregen van leerlingen/studenten. Leerlingen gaven vooral complimenten over een les/werkvorm, gegeven aandacht en kleding. Mannen en vrouwen kregen evenveel complimenten over de les en aandacht, maar vrouwen kregen meer complimenten over kleding. Mannen kregen vaker complimenten over humor.

Onze deelnemers geven ook veel complimenten aan leerlingen, en ook aan collega’s (meer dan 90%). In het po gaf 66% een compliment aan de schoolleiding, flink hoger dan het percentage in de andere sectoren. In het po en so kregen ouders ook complimenten van onze deelnemers.

Tips

Elke week zetten we in onze blog de gegeven tips op de rij! Dit zijn ze van 24 februari tot en met 2 maart.

Weekblog Teacher Tapp NL: Rapporten, oudercontact, vertrekken, en weten versus doen
Wat een leraar kan doen als er oorlog uitbreekt

Leren met LEFF
Toetsen nabespreken: Hoe doe je dit zinvol bij een summatieve toets?
Rollenspel in de buitenlucht
Podcast: Hoe belangrijk zijn collega’s voor jouw werkplezier?
Educatief partnerschap
Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs
(G)een mobiele telefoon op school?
Hoe ga je slim om met smartphones in de klas?
Lesbrief: oorlog in Oekraïne
10 maart: Praat online mee over wat kansenongelijkheid voor jou betekent!

Tips voor het tienminutengesprek
Podcast: Werken aan ouderbetrokkenheid in je klas

  • Bericht gepubliceerd op:4 maart 2022