Goed nieuws! Het is zonder grote technische problemen gelukt om over te stappen naar versie 4 van de app! Al onze ruim 1000 actieve deelnemers zijn overgestapt, bedankt hiervoor! Vanaf nu kunnen we vragen gericht stellen aan bepaalde groepen en ook doorvragen op basis van eerder beantwoorde vragen, of een gekozen antwoordoptie in een vraag!

In deze blog weer een nadere blik op resultaten van de afgelopen week. Deze keer: sociale media, Sinterklaas en wel/ niet overwegen om het onderwijs te verlaten afgezet tegen een aantal factoren.

Lesmateriaal downloaden en delen via sociale media

Veel leraren gebruiken sociale media voor verschillende doeleinden. Filmpjes op YouTube, Insta, TikTok, Facebookgroepen over formatief handelen, bepaalde vakken, en uiteraard Twitter met een heuse ‘personeelskamer’.
Leraren in alle sectoren gebruiken WhatsApp meer dan een keer per week, om welke reden dan ook. Het gat met de nummer twee is redelijk groot, én de nummer twee verschilt per sector. In het primair onderwijs is het Facebook dat regelmatig wordt gebruikt, in het voortgezet onderwijs YouTube, in het speciaal onderwijs YouTube en Instagram, in het mbo Twitter.

Welke van deze platforms worden eigenlijk gebruikt voor het halen van lesmateriaal en -ideeën? Voor leraren jonger dan 30 jaar is Facebook de nummer 1, YouTube op plek 2 (72% versus 48%). Hetzelfde, maar met andere percentages (62% en 50%), geldt voor leraren tussen de 30 en 40 jaar. De groep 40-50 kiest voor Facebook en Pinterest (met YouTube daar vlak achter). YouTube staat bij de leraren van 50-60 en boven de 60 jaar op nummer 1. Bij de laatste groep staat Twitter op een gedeelde tweede plek. Twitter wordt door slechts 19% van de leraren onder de 30 jaar genoemd, tegenover 38% bij de leraren van 60 jaar en ouder. Insta wordt juist door de jongere leraren genoemd, en een stuk minder door de oudere leraren.

Teacher Tappers halen meer materiaal en ideeën dan dat ze delen via social media platforms. Waar ruim 600 leraren aangaven te halen, delen slechts ruim 350 leraren. Delen gebeurt bovendien vooral op Whatsapp, dus met bepaalde mensen, en niet in het openbaar. Whatsapp in is alle leeftijdscategorie de nummer 1. Voor leraren tot 30 jaar is Insta de nummer 2 om eigen materiaal te delen. Twitter is het tweede platform voor de leraren van 30-40 jaar (met Facebook op bijna gelijke hoogte). Voor leraren in de categorieën 40-50 jaar, 50-60 jaar en 60 jaar en ouder komen Facebook of ‘iets anders’ op nummer 2.

Sinterklaas

We weten al dat leraren regelmatig iets voor hun werk kopen van eigen geld. We zijn daarom ook benieuwd of zaken voor het werk óók op verlanglijstjes voor de feestdagen staan. Een deel van onze deelnemers bleek geen verlanglijstje te hebben. Wie wél een lijstje heeft, zette daar lang niet altijd iets op voor het werk.

En omdat het in deze gekke tijden ook goed is om eens los te komen van het werk, vroegen we op 5 december wat deelnemers die dag aan Sinterklaasgoed gegeten hadden. Peper- en/of kruidnoten zijn favoriet!

En ja, we weten dat de aantallen in deze groepen wat omhoog moeten, maar we vinden het leuk om te laten zien wat er mogelijk is als we meer deelnemers hebben. Ten opzichte van de andere groepen, at OOP vaker gevulde speculaas, aten schoolleiders/directeuren vaker schuimpjes en team-en bouwcoördinatoren vaker marsepein en taaitaai.

Salaris, leerzaam werk hebben en trots zijn op je werk

Wat is in je huidige baan waar? vroegen we, met daarbij de opties: ik word goed betaald, ik leer veel en ik ben trots op mijn werk. Hoewel een splitsing op rol zoals hierboven interessant is, zijn de groepen te klein, dus doen we dat bij deze serieuze vraag niet. Ook met andere splitsingen (bv op aantal jaren ervaring als bevoegde docent) wachten we nog even.
Uit de resultaten wordt duidelijk dat leraren in het primair onderwijs minder vaak vinden dat ze goed betaald worden. Van de deelnemers werkzaam in het mbo geeft meer dan 50% aan dat ze goed betaald worden. Ongeveer de helft van alle deelnemers geeft aan dat ze veel leren , en een grote meerderheid is trots op het werk. Maar ja, trots zijn betaalt de rekeningen niet, en een baan waarin je zelf weinig leert is wellicht op lange termijn niet vol te houden.

Dat is wat we inderdaad zien als we deze vraag combineren met de vraag: overweeg je momenteel om het onderwijs te verlaten? Gelukkig zeiden 495 van de 673 leraren ‘nee’, 122 leraren twijfelen en 56 zeiden ‘ja’. Van die 56 geeft 30% aan niet te vinden dat ze goed betaald worden, niet te vinden dat ze veel leren en niet te vinden dat ze trots zijn op het werk dat ze doen. Bij de groep leraren die niet overweegt het onderwijs te verlaten is dit slechts 4%.

Opvallend is dat het percentage leraren dat vindt dat ze goed betaald wordt, gelijk is in alle groepen. Leraren die niet overwegen om het onderwijs te verlaten, geven dus niet vaker aan dat ze goed betaald worden dan leraren die dat wel overwegen. Er is wel een groter percentage trots op het werk, en een groter percentage leert veel. En dat laatste zagen we al eerder terug: erkenning van kennis en expertise, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, uitdagende taken naast taken voor de klas, passend salaris en vermindering van werkdruk zijn nodig om leraren voor de klas te houden, maar 60 tot 70% van de leraren ervaart momenteel geen erkenning van kennis en expertise, ontwikkel-en doorgroeimogelijkheden, en uitdagende taken naast taken voor de klas. Tijd om te ontwikkelen en te leren is broodnodig.

In een van onze tips van de afgelopen week ging het over bevlogenheid. “Bevlogen leraren hebben meer plezier in hun werk. Onderzoek wijst bovendien uit dat leerlingen van bevlogen leraren doorgaans beter presteren. Daarom is het belangrijk dat scholen aandacht hebben voor de vitaliteit en bevlogenheid van leraren. Niet in de laatste plaats om zoveel mogelijk leraren te behouden voor het vak. ….. Schaufeli, et al. (2002) zien bevlogenheid als een positieve gemoedstoestand, die wordt gekenmerkt door:

  • vitaliteit: hoge mate van energie, veerkracht en doorzettingsvermogen
  • toewijding: gevoel van enthousiasme, trots, inspiratie en uitdaging, en
  • absorptie: ‘opgaan’ in het werk’”

In het stuk staat even verderop hoe geprobeerd kan worden bevlogenheid te laten toenemen. Onder andere autonomie, baanzekerheid, beloning, leermogelijkheden en participatie in de besluitvorming. En daarnaast coaching door de leidinggevende, feedback over prestaties en sociale steun van collega’s. Hierboven zijn we vooral ingegaan op de toewijding en leermogelijkheden. Tot slot van dit blog werpen we nog een korte blik op de steun van de schoolleiding en collega’s.

Het is fijn om te zien dat het grootste deel van de deelnemers het (helemaal) eens is met de stelling ‘In geval van problemen kun je bij mij op school steun van je collega’s verwachten’. Als we deze stelling kruisen met de vraag over overwegen om het onderwijs te verlaten, zien we ook dat leraren die dit overwegen of twijfelen vaker neutraal, oneens of helemaal mee oneens antwoordden. Het verschil is nog opvallender bij de kruising tussen deze vraag en de stelling ‘Op mijn school kan iedere leraar rekenen op steun van de schoolleiding’. 72% van de leraren die niet overwegen het onderwijs te verlaten is het (helemaal) eens met deze stelling, en slechts 11% (helemaal) oneens. Gelukkig is dat ook de grootste groep. Maar van de 104 leraren die twijfelen (toch ook behoorlijk) is 55 % het (helemaal) eens, en 19 het (helemaal) oneens. En gelukkig is de groep klein, maar van de 44 leraren die momenteel overwegen het onderwijs te verlaten, geeft meer dan de helft aan het oneens te zijn met de stelling dat iedere leraar op school kan rekenen op steun van de schoolleiding. Wederom een aanwijzing voor de belangrijke rol van schoolleiding. Eerder vonden we al dat de schoolleider vaak (mede) een reden is om (te overwegen) een school te verlaten.

Tips

Elke week verzamelen we op onze blog de tips die we in de app geven. Deze keer de tips van 2 december tot en met 8 december.

Podcast Nectar voor het Onderwijs: Sinan Can

Meer individuele aandacht door een krachtig groepsproces: 4 richtlijnen
Grej of the day stimuleert de leergierigheid van leerlingen
Zelfsturing in de klas: 11 tips
Bevlogen leraren doen het beter! De schoolcultuur maakt het verschil
Schermlezen moet je leren
Oplossingslancering Nationale Denktank

  • Bericht gepubliceerd op:9 december 2021