Regio Zuid heeft inmiddels ook de eerste lesweek gehad en in regio Noord gaan de lessen bijna weer beginnen. Vorige week schreven we over wat leraren doen in de vakantie. Deze week schrijven we over de voorbereidingen van 2023-2024. Is de formatie rond, wie doet wat ter voorbereiding, hoe merken Tappers dat het schooljaar weer begint en hoeveel namen zijn er te leren?

Wie staat er voor de klas?

Voor de vakantie vroegen we regelmatig naar het aantal open posities voor schooljaar 2023-2024. Ook na de vakantie waren we benieuwd of de formatie op scholen rond is (figuur 1). Wat als eerste opvalt, is dat het zicht op het aantal open posities bij onze deelnemers minder goed is geworden 🙂 Daar zal de vakantie een rol in spelen. Verder zou het hoopvol zijn als de regel ‘we zoeken niemand meer’ gevuld zou zijn met hoge percentages. Dat zou namelijk betekenen dat er geen leraren gezocht werden. Helaas. Dit is uiteraard niet nieuw.

In juli gaven 356 deelnemers aan niemand meer te zoeken. Na de vakantie geeft 74% daarvan aan nog steeds niemand te zoeken. 20% zoekt echter nu toch 1-3 collega’s! Van de 368 deelnemers die in jullie nog 1-3 collega’s zochten, geeft 21% aan niemand meer te zoeken, terwijl 59% nog steeds 1-3 collega’s zoekt .

Er zijn gelukkig deelnemers die aangeven niemand meer te zoeken. Maar dit betekent nog niet dat overal een bevoegde leraar voor de klas staat (figuur 2). Volgens 51% van de deelnemers uit het primair onderwijs zijn/worden op hun school vacatures voor leraren vervuld door het inzetten van on(der)bevoegd personeel. In het vo is dit zelfs volgens 64% van de deelnemers aan de hand!

Figuur 1
Figuur 2

De voorbereidingen

Voor de leerlingen/studenten/cursisten weer komen worden er lessen voorbereid en wordt er vergaderd door een grote meerderheid van onze deelnemers in alle sectoren (figuur 3). Een iets kleinere meerderheid doet administratie, richt de digitale leeromgeving in en maakt lesmateriaal. Lokalen en kasten inrichten en meubilair klaarzetten is met name iets voor het po en so.

Naast dit soort praktische voorbereidingen komen er bij de start van het nieuwe schooljaar ook altijd wat lichamelijke en/of mentale aspecten kijken zoals dromen dat het helemaal misgaat, slecht slapen en kriebels in de buik. De resultaten van de vraag over waaraan je merkt dat het schooljaar weer bijna begint hebben we gesplitst op aantal jaren ervaring (figuur 4). De droom en wakker liggen/slecht slapen treft leraren met weinig Ên veel ervaring, maar lang niet alle leraren hebben hier last van. Denken of je het nog wel kan lijkt wat minder te worden als de ervaring toeneemt, net als de kriebels in de buik en het gevoel niet te kunnen wachten.

Voor een meerderheid van de deelnemers, ook die met veel ervaring is de eerste les aan een nieuwe klas nog spannend (figuur 5). Het imposter syndroom (angst om door de mand te vallen, twijfel aan eigen kwaliteiten treft ook leraren met veel ervaring nog, al komt het wel vaker voor bij leraren met minder ervaring (figuur 6).

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6

Klassengrootte en namen leren

Die eerste les geef je uiteraard aan een klas met leerlingen/studenten/cursisten wiens namen je moet leren kennen. 28% van onze deelnemers uit het po heeft (aan het begin van dit schooljaar) maximaal 20 leerlingen in de klas. 60% heeft er maximaal 30, 7 % heeft er meer dan 30. In het vo zijn deze percentages als volgt: 9% maximaal 20, 68% maximaal 30, en 21% heeft er meer dan 30 (figuur 7).
Onze deelnemers die in totaal tot 70 verschillende leerlingen/studenten/cursisten hebben, kennen over het algemeen binnen de eerste week de namen. Deelnemers met meer verschillende leerlingen/studenten/cursisten doen er wat langer over (2-4 weken) (figuur 8)

Figuur 7
Figuur 8

In twee van onze leestips (eentje staat hieronder, de ander in de blog van vorige week) staan manieren om namen te leren. We stelden zelf ook de open vraag: Wat doe jij om de namen van je leerlingen/studenten/cursisten te leren? Leuk om te zien dat de manieren uit beide leestips genoemd worden 🙂 Andere manieren die veel genoemd werden:
Naambordjes op tafel
Plattegrond maken en steeds oefenen (bv als leerlingen/studenten/cursisten bezig zijn)
Steeds de namen noemen tijdens de les
Oefenen met flashcards of wie-is-wie in Magister of het smoelenboek
Iets te weten komen van de leerling/student/cursist, koppeling maken met naam
Spelletjes ter introductie en kennismaking

In volgende blogs kijken we naar behulpzame routines om dit jaar prettig te werken en de cultuur op scholen. Heb je zelf een goede vraag of een onderwerp voor onze blog, laat het ons dan vooral weten!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 25 tot en met 31 augustus.

Blog Teacher Tapp NL
Klasmanagement: meer rust met sterke routines
Hoeveel onderzoek heeft het onderwijs nodig? Misschien minder dan we denken
Het denken richten met denkreeksen
Exit-tentjes
Hoe bouw je aan een professionele schoolcultuur?
‘Ze wil niet freelancen, maar een baan die behapbaar is’
Hoeveel onbevoegden staan er voor de klas?
7 didactische tips voor de eerste lessen

  • Bericht gepubliceerd op:1 september 2023